ข่าวสารและกิจกรรม

มกราคม
ดาวน์โหลด
กุมภาพันธ์
ดาวน์โหลด
มีนาคม
ดาวน์โหลด
เมษายน
ดาวน์โหลด
พฤษภาคม
ดาวน์โหลด
มิถุนายน
ดาวน์โหลด
กรกฎาคม
ดาวน์โหลด
สิงหาคม
ดาวน์โหลด
กันยายน
ดาวน์โหลด
ตุลาคม
ดาวน์โหลด
พฤศจิกายน
ดาวน์โหลด
ธันวาคม
ดาวน์โหลด

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)

การรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

ทำบุญทอดกฐินพระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล)

ทำบุญบริษัท & Club Friday Special

คณะผู้ร่วมงาน 2019 SEAISI Conference & Exhibition เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

ถวายความจงรักภักดี ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อบรม BIM City 2019 Information

ST.FRAME RUNNING

CSR สร้างอาคารเอนกประสงค์ จ.ตาก

พิธีเปิด “พิพิธภัณฑ์ห้องพ่อ RAMA 9”

พิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)

กิจกรรมก้าวคนละก้าว

พิธีบวงสรวงอาบน้ำนม

ตรวจสุขภาพประจำปี

Inspection M-Shop

CSR ทำความสะอาดวัด