ข่าวสารและกิจกรรม

มกราคม
ดาวน์โหลด
กุมภาพันธ์
ดาวน์โหลด
มีนาคม
ดาวน์โหลด
เมษายน
ดาวน์โหลด
พฤษภาคม
ดาวน์โหลด
มิถุนายน
ดาวน์โหลด
กรกฎาคม
ดาวน์โหลด
สิงหาคม
ดาวน์โหลด
กันยายน
ดาวน์โหลด
ตุลาคม
ดาวน์โหลด
พฤศจิกายน
ดาวน์โหลด
ธันวาคม
ดาวน์โหลด
มิถุนายน
ดาวน์โหลด
กรกฎาคม
ดาวน์โหลด
สิงหาคม
ดาวน์โหลด
กันยายน
ดาวน์โหลด
ตุลาคม
ดาวน์โหลด
พฤษจิกายน
ดาวน์โหลด
ธันวาคม
ดาวน์โหลด

ทำบุญทอดกฐินพระเดชพระคุณพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล)

ทำบุญบริษัท & Club Friday Special

คณะผู้ร่วมงาน 2019 SEAISI Conference & Exhibition เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

ถวายความจงรักภักดี ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อบรม BIM City 2019 Information

ST.FRAME RUNNING

CSR สร้างอาคารเอนกประสงค์ จ.ตาก

พิธีเปิด “พิพิธภัณฑ์ห้องพ่อ RAMA 9”

พิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)

กิจกรรมก้าวคนละก้าว

พิธีบวงสรวงอาบน้ำนม

ตรวจสุขภาพประจำปี

Inspection M-Shop

CSR ทำความสะอาดวัด