ความเป็นมา

บริษัท เอส ที เฟรม แอนด์ ทรัส จํากัด ก่อตั้งเมื่อปี 1992 (พ.ศ. 2535) เราคือ บริษัทรับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องงานโครงสร้างเหล็ก การสร้างและการผลิตชิ้นงานสําหรับโรงงาน คลังสินค้า ศูนย์การค้า/ธุรกิจและอื่นๆ ในการดําเนินงานในอุตสาหกรรมโครงสร้างเหล็กเป็นเวลาหลายสิบปี เรามั่นใจว่าการบริหารจัดการของเรานั้นมี คุณภาพในการให้บริการที่ดีที่สุดภายใต้แนวคิด

“ให้บริการลูกค้าด้วยมาตรฐานคุณภาพที่ดีที่สุด ในราคาที่ประหยัดที่สุด”

บริษัทของเรามีความเชี่ยวชาญด้านงานโครงสร้างเหล็กทุกรูปแบบ อาทิ

โครงสร้างหลังคาเหล็กและโครงถัก

โครงสร้างเหล็ก: โรงงานปิโตรเลียม

โครงสร้างเหล็ก: โรงงานรถยนต์

สะพานเหล็ก

ตึกสูง

อื่นๆ

โรงงานของเราตั้งอยู่ที่จังหวัดอยุธยา มีพนักงานกว่า 500 คน เป็นทีมwนักงานที่มีทักษะและแรงงาน ถึงฝีมือในตําแหน่งวิศวกร นักออกแบบเขียนแบบ ช่างเชื่อม ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างเทคนิค แรงงานและพนักงาน ส่วนการดําเนินการจัดการ wนักงานทุกคนในบริษัทได้รับการอบรมและผ่านการรับรองจากสํานักงานอุตสาหกรรมไทย คนงานส่วนใหญ่ของบริษัทมีประสบการณ์การทํางานกับบริษัทที่ยาวนานและมีความสามารถในการจัดการกับงานที่มี ความยากและซับซ้อน ดังนั้น เราจึงมั่นใจว่าลูกค้าทุกท่านของเราจะได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากบริการ

โรงงานมีผลผลิตงานโลหะเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 1,200-1,500 เมตริกตัน ในส่วนของงานการผลิต และ 1,500-2,000 เมตริกตันในส่วนของงานก่อสร้าง

บริษัท เอส ที เฟรม แอนด์ ทรัส จํากัด ได้รับความไว้วางใจจากหลายบริษัทในหลายสิบปีที่ผ่านมาและเรายัง ทําการพัฒนาชื่อเสียงของเราในเรื่องการส่งมอบงานที่เชื่อถือได้ การก่อสร้างและการซ่อมบํารุงในราคาที่สามารถแข่งขัน ดังนั้น เราสามารถทํางานให้ลูกค้าเสร็จสิ้นได้ในต้นทุนที่เหมาะสมและส่งมอบงานได้ตรงเวลาในทุกสถานที่ มุ่งเป้าหมายที่การมี “อุบัติเหตุเป็นศูนย์”