ติดต่อเรา/สมัครงาน

โรงงาน

 • 29/4, 29/14, 29/15, 29/17 หมู่ 3 ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220
 • 0-3577-9553-6 , 084-658-1666
 • 035-779-552
 • stframe_factory@stframe.com
 • Google Map

สำนักงานใหญ่

 • 77/24 หมู่ 1 บ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 • 02-961-3631-3
 • 02-961-3664
 • stframe_factory@stframe.com
 • Google Map

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

สถานที่ปฏิบัติงาน

อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

อัตรา 2

รายละเอียดงาน

 • 1.ติดต่อ และประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ เพื่อให้แผนงานเป็นไปตามเป้าหมาย
 • 2.ดูแล ประสานงาน และติดตาม กับฝ่าย/แผนกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานเสร็จสิ้นในระยะเวลาที่กำหนด
 • 3.ดูแล วางแผน และบริหารจัดการงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 • 4.ติดตาม และรายงานความคืบหน้าของงาน รายวันหรือประจำสัปดาห์
 • 5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุ 22 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 2. ปวส. – ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง
 3. สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office ได้ดี
 4. มีความรู้ความเข้าใจในการอ่านแบบ หรือสามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีความรับผิดชอบ รอบคอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 6. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 7. พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 8. ทำงาน วันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00 น.-17.00 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน

อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

อัตรา 1

รายละเอียดงาน

 • 1.ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์
 • 2.ซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาระบบ Network/Internet
 • 3.ดูแลโครงสร้างและบริหารจัดการไฟล์ของระบบ Tekla และโปรแกรมอื่นๆของบริษัท
 • 4.ดูแลและพัฒนาระบบ ERP ของบริษัททั้งระบบ
 • 5.จัดเปิดอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรในแต่ละแผนก
 • 6.จัดเตรียมรายงานและความคืบหน้าของงาน
 • 7.ปรับปรุงเวปไซต์ของบริษัท
 • 8.ดูแลระบบกล้องวงจรปิดและอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. อายุ 25-35 ปี เพศชาย / หญิง
 2. วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / คอมพิวเตอร์
 3. สามารถซ่อมแซม Computer ได้ มีความรู้ ความสามารถในการติดตั้ง Software พื้นฐาน
 4. พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ขยัน ซื่อสัตย์ และรอบคอบ
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี / มีความรับผิดชอสูง สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทได้ดี
 6. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 7. มีความรู้และพัฒนาระบบ ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. สามารถทำงานวันจันทร์ – วันเสาร์ และทำงานล่วงเวลาได้

สถานที่ปฏิบัติงาน

อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

อัตรา3

รายละเอียดงาน

 • – คิดน้ำหนักโครงสร้างเหล็ก / ประเมินราคาโครงสร้างเหล็ก

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย / เพศหญิง อายุ 25 – 45 ปี
 2. วุฒิ ปวส – ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ทางด้านงานเสนอราคา / คิดราคา / งานโครงสร้างเหล็ก
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม TEKLA / AUTO CAD / EXCEL / WORD
 5. หากมีประสบการณ์ด้าน TEKLA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทได้ดี
 7. สามารถทำงาน วันจันทร์ – วันเสาร์ และ ทำงานล่วงเวลาได้

สถานที่ปฏิบัติงาน

อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

อัตรา 1

รายละเอียดงาน

 • 1.ประสานงานลูกค้า และแผนกต่างๆให้สอดคล้องกับการใช้ BIM ตามแผนที่กำหนด
 • 2.กำหนดกิจกรรมประชุม Coordination ควมคุมงานตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้
 • 3.การจัดการเครื่อข่ายข้อมูลที่ใช้ใน Model

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย / หญิง อายุ 28 – 45 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา
 3. มีประสบการณ์การทำงานด้านการทำงานโครงสร้างเหล็ก 3-5 ปี
 4. พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ขยัน ซื่อสัตย์ และรอบคอบ
 5. มีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทได้ดี
 6. มีความรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานระดับปานกลาง – ดี
 7. สามารถทำงานวันจันทร์ – เสาร์ได้
 8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการประสานงานเข้าสายงาน
 9. มีความรู้และพัฒนาระบบ ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 10. มีภาวะผู้นำและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

สถานที่ปฏิบัติงาน

อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

อัตรา 2

รายละเอียดงาน

 • ดูแลและควมคุมงานประกอบ ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพงาน ให้ได้ตามแผนงานส่งชิ้นงานให้ลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย อายุ 24 – 35 ปี
 2. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา หรือ วิศวกรรมเครื่องกล
 3. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
 4. มีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทได้ดี
 5. พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ขยัน ซื่อสัตย์ และรอบคอบ พร้อมพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 6. ทำงานวันจันทร์ – วันเสาร์ ได้

สถานที่ปฏิบัติงาน

อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

อัตรา 1

รายละเอียดงาน

 • ดูแลและควมคุมงานเชื่อมทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ให้ได้ตามแผนงานที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย อายุ 24 – 35 ปี
 2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี วิศวกรรม สาขางานเชื่อมโดยตรง มีประสบการ์ในการทำงานสายโรงงานโดยตรง ใช้เครื่องมือในการตรวจสอบได้ เช่น PT/MT
 3. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (  กว. )  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีความรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทได้ดี
 5. พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ขยัน ซื่อสัตย์ และรอบคอบ พร้อมพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 6. ทำงานวันจันทร์ – วันเสาร์ ได้

สวัสดิการที่จะได้รับ

• อาหารกลางวัน
• รถตู้รับส่งพนักงาน บางปะหัน-แยกนครหลวง-สถานีรถไฟอยุธยา-บิ๊กซีอยุธยา-หมู่บ้านบางปะอินธานี / สายอ่างทอง
• ประกันชีวิต / ประกันสุขภาพ / ประกันสังคม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ชุดยูนิฟอมร์ม / รองเท้าเซฟตี้
• สัมมนา – ท่องเที่ยวประจำปี
• งานเลี้ยงปีใหม่
• หมายเหตุ :
• 1.ตำแหน่งที่ต้องประจำหน่วยงานต่างจังหวัด มีค่าเช่าบ้าน / ค่าน้ำมันรถยนต์ / ค่าโทรศัพท์
• 2.ระดับตำแหน่งผู้จัดการ / หัวหน้างาน / โฟร์แมนทางบริษัทมีค่าโทรศัพท์ให้ ตามลำดับขั้น

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทร 035-779-553 ถึง 6
อีเมล์ hr@stframe.com (อีเมล์นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 035-779-552
Line ID : 0863404728

ส่งข้อความหาเรา