กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดวัดที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับบริษัท