การวางแผน
BIM & ERP
ด้วยระบบ BIM และ ERP การจัดการการผลิตที่ทันสมัย เพื่อควบคุมคลังวัสดุอุปกรณ์ คําสั่งการผลิต แผนงานและการส่งมอบงาน ซึ่งช่วยให้เราวางแผนการทํางานที่มีวันกําหนดส่งงานไว้ล่วงหน้า ตรงกับความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ
ENGINEERING DESIGN
ออกแบบทางวิศวกรรม
ด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะและประสบการณ์มากว่า 25 ปี บริษัท เอส ที เฟรม แอนด์ ทรัส จํากัด จึงเป็นบริษัทที่ท่านสามารถมอบความไว้วางใจได้ ไม่ว่าท่านกําลังมองหาโครงเหล็กที่มีการออกแบบ อย่างเรียบง่ายหรือทันสมัย จากทีมนักออกแบบที่มีประสบการณ์
การสร้างเสา
โครงถักหลังคาเหล็ก
เรามีความสามารถในการประกอบและติดตั้งโครงถักหลังคาเหล็กขนาดใหญ่ ด้วยกำลังการผลิต 1,800-2,700 ตัน/เดือน
PEB (PRE ENGINEERED& BUILDING)
PEB (Pre Engineered& Building)
เรามีความสามารถประกอบและติดตั้งโครงสร้างสำเร็จรูป อาคารโครงสร้างเหล็ก
แบบน๊อคดาวน์ ติดตั้งหน้างานด้วยระบบ Bolt connection ด้วยการออกแบบและควบคุมงานโดยวิศวกรตามมาตรฐานสากล
บิวท์อัพเอช &บิวท์อัพคอลัมน์
บิวท์อัพเอช &
บิวท์อัพคอลัมน์
เรามีความสามารถผลิต BEAM โดยประกอบ H และผลิต BOX COLUMN ที่มีขนาดนอกเหนือจากการผลิตทั่วไป และมีขนาดใหญ่ตรงตามความต้องการจากลูกค้า โดยการออกแบบและควบคุมการผลิตจากวิศวกรมาตรฐานสากล
เซลลูล่าร์ บีม
เซลลูล่าร์ บีม
เราสามารถผลิตโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป เซลลูล่าร์ บีม เป็นโครงสร้างเหล็กที่แข็งแรงและน้ำหนักเบา ประหยัด รูปแบบสวยงามทันสมัย สามารถออกแบบได้หลายรูปทรง โดยขั้นตอนการออกแบบและควบคุมการผลิตจากวิศวกร โดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยและความต้องการของลูกค้า
ชิ้นงาน
ชิ้นงาน
เรามีเครื่องจักรเทคโนโลยี CNC (Computer Numerical Control) เกี่ยวกับการตัด Plate, Pipe, Beam ตามโปรแกรมที่กำหนด และมีความรวดเร็ว แม่นยำ ตรงตามความต้องการในกระบวนการผลิต ทำให้คุณภาพและระยะเวลาการทำงานเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
โรงงานของเรา
โรงงานของเรา
เรามีพื้นที่โรงงานทั้งหมด 27,098 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่สายการผลิตภายในอาคาร 18,809 ตารางเมตร และพื้นที่เก็บวัสดุภายนอกอาคาร 8,289 ตารางเมตร ซึ่งมีพื้นที่รองรับการผลิตอย่างเพียงพอ

บริษัท เอส ที เฟรม แอนด์ ทรัส จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

Scope : “Design, Fabrication and Erection of Steel Structure”
(การออกแบบ , ประกอบ และ ติดตั้ง โครงสร้างเหล็ก)

 

นโยบายคุณภาพ

สร้างสรรค์คุณภาพงาน   ใส่ใจทุกกระบวนการผลิต
เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า   ก้าวพัฒนาสู่ความยั่งยืน

บริษัท เอส ที เฟรม แอนด์ ทรัส จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตโครงสร้างเหล็ก ด้วยระบบบริหารคุณภาพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ระบบบริหารงาน การใช้ทรัพยากร และเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด เติบโตอย่างต่อเนื่อง ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า และเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากล

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร โดยแนวคิดสำคัญของ ISO 9001 คือ การจัดวางระบบบริหารงาน เพื่อประกันคุณภาพซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ ได้รับการควบคุมดูแลอย่างได้มาตรฐานสากลและมีการบริหารจัดการในทุกขั้นตอนได้เป็นอย่างดี

นอกเหนือไปจากระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 แล้ว บริษัท เอส ที เฟรม แอนด์ ทรัส จำกัด ยังได้รับการรับรองระบบมาตรฐานในระดับสากล ในเรื่องการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 เพื่อเป็นการตอกย้ำในการที่บริษัทได้ให้ความสำคัญต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่อพนักงานทุกคนของบริษัท และลูกค้าทุกท่าน ต่อยอดเพิ่มไปจากคุณภาพของงาน การบริการที่ดีเยี่ยม และเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผลงานรับเหมาทำโครงสร้างเหล็กของบริษัท

“ให้บริการลูกค้าด้วยมาตรฐานคุณภาพที่ดีที่สุด ในราคาที่ประหยัดที่สุด”

เกี่ยวกับเรา

ผู้บริหาร

ข่าวสารและกิจกรรม

วารสาร

มกราคม
ดาวน์โหลด
กรกฎาคม
ดาวน์โหลด
กุมภาพันธ์
ดาวน์โหลด
สิงหาคม
ดาวน์โหลด
มีนาคม
ดาวน์โหลด
กันยายน
ดาวน์โหลด
เมษายน
ดาวน์โหลด
พฤษภาคม
ดาวน์โหลด
มิถุนายน
ดาวน์โหลด
มกราคม
ดาวน์โหลด
กรกฎาคม
ดาวน์โหลด
กุมภาพันธ์
ดาวน์โหลด
สิงหาคม
ดาวน์โหลด
มีนาคม
ดาวน์โหลด
กันยายน
ดาวน์โหลด
เมษายน
ดาวน์โหลด
ตุลาคม
ดาวน์โหลด
พฤษภาคม
ดาวน์โหลด
พฤศจิกายน
ดาวน์โหลด
มิถุนายน
ดาวน์โหลด
ธันวาคม
ดาวน์โหลด
มกราคม
ดาวน์โหลด
กุมภาพันธ์
ดาวน์โหลด
มีนาคม
ดาวน์โหลด
เมษายน
ดาวน์โหลด
พฤษภาคม
ดาวน์โหลด
มิถุนายน
ดาวน์โหลด
กรกฎาคม
ดาวน์โหลด
สิงหาคม
ดาวน์โหลด
กันยายน
ดาวน์โหลด
ตุลาคม
ดาวน์โหลด
พฤศจิกายน
ดาวน์โหลด
ธันวาคม
ดาวน์โหลด

ลูกค้าของเรา