ABOUT US

บริษัท เอส ที เฟรม แอนด์ ทรัส จํากัด ก่อตั้งเมื่อปี 1992 (พ.ศ. 2535) เราคือ บริษัทรับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องงานโครงสร้างเหล็ก การสร้างและการผลิตชิ้นงานสําหรับโรงงาน คลังสินค้า ศูนย์การค้า/ธุรกิจและอื่นๆ ในการดําเนินงานในอุตสาหกรรมโครงสร้างเหล็กเป็นเวลาหลายสิบปี เรามั่นใจว่าการบริหารจัดการของเรานั้นมี คุณภาพในการให้บริการที่ดีที่สุดภายใต้แนวคิด “ให้บริการลูกค้าด้วยมาตรฐานคุณภาพที่ดีที่สุด ในราคาที่ประหยัดที่สุด”

โรงงานของเราตั้งอยู่ที่จังหวัดอยุธยา มีพนักงานกว่า 500 คน เป็นทีมพนักงานที่มีทักษะและแรงงาน ถึงฝีมือในตําแหน่งวิศวกร นักออกแบบเขียนแบบ ช่างเชื่อม ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างเทคนิค แรงงานและพนักงาน ส่วนการดําเนินการจัดการ พนักงานทุกคนในบริษัทได้รับการอบรมและผ่านการรับรองจากสํานักงานอุตสาหกรรมไทย คนงานส่วนใหญ่ของบริษัทมีประสบการณ์การทํางานกับบริษัทที่ยาวนานและมีความสามารถในการจัดการกับงานที่มี ความยากและซับซ้อน ดังนั้น เราจึงมั่นใจว่าลูกค้าทุกท่านของเราจะได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากบริการ 

โรงงานมีผลผลิตงานโลหะเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 1,200-1,500 เมตริกตัน ในส่วนของงานการผลิต 

และ 1,500-2,000 เมตริกตันในส่วนของงานก่อสร้าง

บริษัท เอส ที เฟรม แอนด์ ทรัส จํากัด ได้รับความไว้วางใจจากหลายบริษัทในหลายสิบปีที่ผ่านมาและเรายัง ทําการพัฒนาชื่อเสียงของเราในเรื่องการส่งมอบงานที่เชื่อถือได้ การก่อสร้างและการซ่อมบํารุงในราคาที่สามารถแข่งขัน ดังนั้น เราสามารถทํางานให้ลูกค้าเสร็จสิ้นได้ในต้นทุนที่เหมาะสมและส่งมอบงานได้ตรงเวลาในทุกสถานที่ มุ่งเป้าหมายที่การมี “อุบัติเหตุเป็นศูนย์” 

The strength of foundation and structure is the major element of construction. Our company has spent over 30 years dedicatedly working in this business. Since 1992, ST. Frame & Truss Co., Ltd. has been a steel structure construction company for industrial factories, property development projects, high-rise buildings, and including the structure of the buildings of government and private sector projects in Thailand.

ความแข็งแรงของรากฐาน และโครงสร้างเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับสิ่งปลูกสร้าง เรามุ่งมั่นมาตลอดระยเวลาการทำงานกว่า 30 ปี จากจุดเริ่มต้นในมีพุทธศักราช 2535 นั้น บริษัท เอสที เฟรมแอนด์ทรัส จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจในฐานะผู้รับเหมาก่อสร้างด้านโครงสร้างเหล็ก ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม โครงการอสังหาริมทรัพย์ อาคารขนาดใหญ่ รวมถึงงานโครงสร้างในระดับโครงการให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศไทย

Our long experience, high competence, and ability to utilize technology make our company capable of working on difficult and complicated projects. Our structure is strong and complies with design and engineering principles. In addition, our work fits with customer requirements in time and budget

ด้วยศักยภาพ และผลงานอันเป็นที่ยอมรับที่เกิดจากการนำประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีตลอดจนเครื่องจักร ส่งผลให้สามารถรับมือกับงานที่มีความยากและซับซ้อนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งผลงานยังมีความแข็งแรงถูกต้องตามการออกแบบและหลักวิศวกรรมตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านระยะเวลาและงบประมาณ


VISION

To be accepted in providing quality work and continuing development in technology, engineering standard, steel structure, and safety

ได้รับการยอมรับในการสร้างผลงานที่มีคุณภาพ พัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ทั้งเรื่องของเทคโนโลยี มาตรฐานงานวิศวกรรมโครงสร้างเหล็ก ความปลอดภัย

MISSION

To be a solution for steel structure construction that punctually delivers reliable, best quality, and reasonably priced service.

เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างโครงสร้างเหล็กที่บริการลูกค้าด้วยการส่งมอบงานที่เชื่อถือได้ ในคุณภาพที่ดีที่สุด ราคาที่เหมาะสม ภายในระยะเวลาที่กำหนด

POLICY

We utilize our expertise to create efficient work for the highest customer satisfaction. Our company continuously develops and invests in technology and employee training to catch up with the fast pace of the current world. One of our all-time goals is "Completed work, zero accidents" because safety is our major concern.

ดำเนินธุรกิจด้วยความเชี่ยวชาญ เพื่อสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า มุ่งพัฒนาและลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเทคโนโลยีและการอบรมบุคลากร เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เรายังเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย โดยมีเป้าหมายคือ "งานสำเร็จ อุบัติเหตุต้องไม่มี"